News & Events

S.N. Title Date
1 국제범죄 예방교육 자료
2020-10-12
2 Holiday (Oct 9, Oct 23~Oct 27)
2020-10-01
3 Request for Insurance (삼성화재) Claim (August 2020)
2020-09-28
4 Result of Self-Quarantine Certificate Issuance_2nd LOT (Flight on 25th SEP)
2020-09-24
5 Result of Self-Quarantine Certificate Issuance (Flight on 25th SEP)
2020-09-23
6 Request for Dormant (휴면보험금) Insurance Claim (Sep, 2020)
2020-09-23
7 कोरियामा साम्सङ ह्वाजे बिमा रकम दाबी नगरि आएकाहरुका लागी सूचना
Form for Samsung Insurance Claim

2020-09-22
8 विदा वा कार्यस्थल परिवर्त गरी नेपाल आएकाहरुको लागि सूचना
Self-quarantine Confirmation Form (English)

Self-quarantine Confirmation Form (Korean)

Self-quarantine Confirmation Form (Nepali)

Medical Expenses Form (English)

Medical Expenses Form (Korean)

Medical Expenses Form (Nepali)

2020-09-18
9 कार्यालयमा आगमन निषेध सम्बन्धी सूचना
2020-09-04
10 네팔EPS센터 시험장 물품 제공기관 모집
네팔EPS센터 시험장 물품 제공기관 모집

네팔EPS센터 시험장 물품 제공기관 모집

네팔EPS센터 시험장 물품 제공기관 모집

2020-09-04
11 कोरोना उपचार खर्च बेहोर्ने सम्बन्धी मन्जुरी पत्र
कोरोना उपचार खर्च बेहोर्ने सम्बन्धी मन्जुरी पत्र

코로나 치료 자부담 공고

자가격리 및 코로나19 확진 치료비 부담 확인서 (English)

자가격리 및 코로나19 확진 치료비 부담 확인서 (한국어))

2020-08-30
12 Request for Insurance (삼성화재) Claim (July 2020)
2020-08-27
13 Request for Dormant (삼성화재 휴면보험금) Insurance Claim (AUG 2020)
2020-08-24
14 विदेशीहरुको कोरोना उपचार खर्च सम्बन्धी जानकारी
2020-08-21
15 जरूरी सूचना
2020-08-14
16 Holiday (August 04)
2020-08-03
17 국제범죄 예방버법 리프렛
2020-07-28
18 네팔EPS센터 외국인력 선발용 UBT 도입을 위한 수행기관 모집 재공고
2020-07-27
19 Result of Self-quarantine Certificate (Flight on July 30 by KE 9696)
2020-07-27
20 EPS 센터 유선 & 이메일 업무 알림
2020-07-23
21 네팔EPS센터 외국인력 선발용 UBT 도입을 위한 수행기관 모집 공고
20_0716_선발시험장 추가 설치_용역1-3_과업내용서

20_0716_선발시험장 추가 설치_용역1-4_용역비산출내역서

20_0716_선발시험장 추가 설치_용역1-5_제안요청서

20_0716_선발시험장 추가 설치_용역1-6_참가신청서 등 서식

20_0716_선발시험장 추가 설치_용역1-7_계약서

20_0716_선발시험장 추가 설치_용역1-8_계약특수조건

20_0716_선발시험장 추가 설치_용역1-9_계약일반조건

2020-07-16
22 उडान रद्द सम्बन्धी सूचना
2020-07-13
23 कार्यालय बन्द सम्बन्धी सूचना (जुलाई १०~जुलाई २४)
2020-07-10
24 Request for Insurance (삼성화재) Claim (MAY 2020)
2020-07-08
25 Confirmation of Self-Quarantine Certificate Issuance Result (July 10 flight by KE 9696)
2020-07-06
26 Request for Insurance (삼성화재) Claim (April 2020)
2020-06-24
27 Confirmation of Self-Quarantine Certificate Issuance Result (June 20 Flight by KE 9696)
2020-06-17
28 Confirmation of Self-Quarantine Certificate Issuance Result (June 16 Flight by KE 9696)
2020-06-11
29 Request for Dormant (삼성화재 휴면보험금) Insurance Claim (April 2020)
2020-06-02
30 Confirmation of Self-Quarantine Certificate Issuance Result (June 1 Flight by KE 9696)
2020-05-29
31 ई पि एस कोरियन भाषा परिक्षा सम्बन्धी गलत समाचार खण्डन/ 언론 보도 정정 알림
2020-05-22
32 अस्थायीरुपमा नेपाल आएका E-9 कामदारहरुका लागि सूचना
2020-05-20
33 Confirmation of Self Quarantine Form (Nepali)
2020-05-13
34 PRESS CORRECTION
2020-05-11
35 Request for Insurance Claim (Return Cost Insurance & Departure Guarantee Insurance) MARCH 2020
2020-05-11
36 Request for Dormant (삼성화재 휴면보험금) Insurance Claim (MARCH 2020)
2020-05-11
37 Confirmation of Self-Quarantine Form (English)
Confirmation of Self-Quarantine Form (Korean)

2020-05-08
38 सेल्फ क्वारन्टिन पत्र जारी गर्ने बारे सूचना (नेपाली, कोरियन)
일시귀국 EPS근로자 자가격리 확인서 발급 안내 (한국어)

2020-05-08
39 Guideline and Instruction for Quarantine Subjects
Instruction for Quarantine Subjects

2020-05-04
40 Guide and User Manual on 'Self Quarantine for Safety Protection App
User Manual for Self-Quarantine Safety Protection App

2020-04-29
41 Request for Human Insurance Claim (2020, JAN & FEB)
2020-04-29
42 Important Notice for EPS Workers on Holiday
2020-04-24
43 कार्य स्थल परिवर्तनको निवेदन दिई नेपाल आएका कामदारहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना
2020-04-14
44 अत्यन्त जरुरी सुचना (कोरिया फर्कने कामदारहरुको लागि)
2020-04-14
45 Office Temporarily Closed Due to COVID 19
2020-03-23
46 REQUEST FOR DORMANT (삼성화재 휴면보험금) INSURANCE CLAIM (JAN 2020)
2020-03-16
47 Request for Insurance(삼성화재) Claim, 2020 JAN (Return Cost Insurance & Departure Guarantee Insurance)
2020-03-16
48 March Holidays List
2020-03-05
49 네팔EPS센터 입국관리원 모집
2020-02-20
50 नक्कली परिक्षार्थी मार्फत भाषा पास गरी कोरिया आएका नेपाली धमाधम पक्राउ (Siddhartha Post)
2020-02-19
51 नाेभेल काेराेना भाइरस राेकथाम सम्बन्धी जानकारी
2020-02-19
52 Maha Shiva Ratri Holiday Notice (Feb 21, 2020)
2020-02-12
53 Request for Insurance Claim (Return Cost Insurance & Departure Guarantee Insurance)
2020-02-06
54 Request for Human Insurance Claim
2020-02-06
55 (Amended 2020.01.10) Standard Labor Contract Sample for Agriculture & Livestock
2020-01-28
56 (Amended 2020.01.10) Standard Labor Contract Sample
2020-01-28
57 Foreign Workers' Insurance Claiming Process Changed (Automatic Transference)
2020-01-08
58 Human Insurance Claim
2019-12-23
59 Office Closed (25th Dec & 1st Jan)
2019-12-18
60 2020년 현지직원 모집 및 선발
2019-12-18
61 ई पि एस परिक्षार्थिहरुको लागी महत्वपूर्ण सूचना
2019-11-15
62 Office Closed (Nov 19th~Dec 10th)
2019-11-15
63 बिमा रकम दाबी नगरेकाहरुको नामावली (미청구 보험금 대상자 명부)
2019-11-06
64 네팔 기능시험 통역요원 위촉 안내문
2019-10-31
65 2019 네팔 제1회 선발포인트제 2차 시험 통역요원 모집 공고
2019-10-18
66 Holidays in Oct, 2019
2019-09-26
67 Experience Certificate Sample (English & Korean)
2019-09-23
68 Method to Print Experience Certificate
2019-09-23
69 2019 Korean Film Festival
2019-09-17
70 Skill Test Information Link
2019-08-28
71 Office Closed (15th AUGUST)
2019-08-08
72 2019년한국어능력시험 (EPS-TOPIK) 통역 및 본부요원 모집 공고: 19_0426_네팔_EPS-TOPIK_시험위원 모집 공고
붙임1_시험장 배치

붙임1-1_시험장 권역 및 연락처

붙임2_신청서 양식

붙임3_미성년자 위촉 동의서

2019-04-26
73 Important Quarantine Notice
2019-05-17
74 Quarantine Information Brochure (Korean, English & Nepali)
2019-05-10
75 Office Closed (MAY 1st)
2019-04-30
76 Office Closed on March 18 & March 20
2019-03-15
77 Office Closed (March 1st & March 4th)
2019-02-25
78 NOTICE (Korean Book Finished)
2018-12-25
79 कोरियन भाषाको किताब नि:शुल्क वितरण
2018-12-22
80 Labor Standards Act and Industrial Safety (ENGLISH & KOREAN)
2019-02-21
81 (दक्षिण कोरिया) श्रम ऐन तथा औधोगिक सुरक्षा (नेपाली भाषा)
2019-02-20
82 Guide to Foreign Workers' Insurance (Nepali)
2019-01-11
83 Guide to Foreign Workers' Insurance (English)
2019-01-11
84 Changes in Office Hours (Effective from 14th Jan)
2019-01-09
85 Human Insurance Claim (Dec 2018)
2018-12-14
86 Point System (Brochure)
2018-11-05
87 Office Closed (Kartik 21~24)
2018-11-04
88 Office Closed (Ashoj 30~Kartik 3)
2018-10-14
89 Human Insurance Claim (August, 2018)
2018-09-23
90 Office Closes on OCT 3 & 9
2018-09-23
91 Human Insurance Claim (July, 2018)
2018-08-29
92 Human Insurance Claim (June, 2018)
2018-07-22
93 Human Insurance Claim (May, 2018)
2018-05-25
94 Human Insurance Claim
2018-03-30
95 Web address to fill up EPS TOPIK form
2018-03-22
96 Notice 2018 Special EPS TOPIK (CBT)
2018-01-26
97 Additional Human Insurance Name List (December 2017)
2018-01-25
98 EPS Information Program 2018
2018-01-12
99 Fax Number Changed
2018-01-10
100 Documents Needed for Insurance Claim
2017-12-06
101 Office Closed During Dasain and Tihar
2017-09-25
102 Change in Telephone and Fax Number
2017-08-15
103 Problem in Telephone Connection
2017-07-03
104 २०१७ EPS भिडियो प्रतियोगिताको विजयी घोषणा
2017-05-25
105 २०१७ EPS भिडियो प्रतियोगितको सूचना पुन: प्रकाशन
2017-05-09
106 २०१७ EPS भिडियो प्रतियोगिता
2017-04-14
107 Industrial Accident Insurance
2015-08-18
108 Revised edition of the
2015-05-27
109 Urgent Notice
2015-03-10
110 SamSung Electronic Wanted
2014-12-08
111 सार्बजनिक जानकारी सम्बन्धि सुचना
2014-11-20
112 New insurance aplication procedure
2014-10-16
113 Result of Fifth EPS-TOPIK
2014-10-15
114 Insurance Notice
2014-02-03

Important Links