उत्पादन मुलक क्षेत्र

 • परिभाषाः
  • कृषि र मत्स्यपालन आदि क्षेत्रबाट प्राप्त कच्चा पदार्थलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरि नयां रुप दिई उत्पादन गर्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ ।
 • कामको विवरण
  • प्रवासी मजदुरले विषेश गरि खाना सम्वन्धि पदार्थ, सर्ुर्ती जन्य पदार्थको उत्पादन, काठबाट बन्ने वस्तु, कागज, काजगबाट बन्ने बस्तुको उत्पादन, केमिकल पदार्थ, तेलजन्य पदार्थ, जुट उत्पादन, प्लाष्टिक, मेसिनरी पाटपर्ूजा उत्पादन र अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा श्रम गर्ने व्यावस्था गरिएको छ ।
 • रोजगार गर्ने अवधि
  • उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रोजगार समय ९ः००~ १७ः०० तथा यो समय भन्दा अतिरित्त १ देखि ३ घण्टा जति काम गनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अन्य विस्तृत जानकारीका लागि श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सम्झौता पत्र राम्ररी अध्ययन गर्नु होला
 • पारीश्रमिक (तलव)
  • न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम ऐन अनुसार हुनेछ । तर, अतिरिक्त समय, रातको समय र विदाको दिनमा कामको भुक्तानी भने कम्पनीसंग सम्झौता गरे वमोजिम गरिने छ ।
 • अन्यः
  • खाना, बस्न र तलब भुक्तानी मिति प्रत्येक कम्पनीको नियम अनुसार फरक फरक हुनेछ । सो सम्बन्धमा श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सम्झौता पत्र राम्ररी अध्ययन गर्नु होला ।

Important Links