प्रवासी मजदुर निर्धारण र छनौट प्रक्रिया

 

  1.प्रवासी मजदुरको संख्या र देश छनौट गर्ने सम्वन्धी निति निर्धारण
 • प्रवासी मजदुर निति निर्धारण विभाग (प्रधान मन्त्रिको कार्यालय) ले निर्धारण गर्ने । (प्रवासी मजदुरको संख्या, कार्य क्षेत्र, देश छनौट र प्रवासी मजदुर सम्वन्धि महत्वपूर्ण कार्य गर्नेछ । )
 • 2.कामदार पठाउनका लागि दुई देश विच सम्झौता (MOU) सम्पन्न (कामदार माग गर्ने देशको सरकार र कामदार पठाउने देशको सरकार)
 • कामदार पठाउने क्रममा भ्रष्टचार रोक्न र छनौट प्रक्रियाको लागि दुई देश विच सम्झौता ।
 • समय समयमा सम्झौताको कार्यान्वयन सम्वन्धि मुल्याङकन गरेर नविकरण गर्ने सम्वन्धमा निर्धारण गर्ने
 • 3.रोजगार चाहने प्रवासी मजदुरको रोजगार आवेदन सूचि तयार गर्ने (कामदार पठाउने सरकार र कामदार माग गर्ने सरकार )
 • कामदार पठाउने देशको सरकार (सरकारी निकाय)ले कोरियन भाषा, सिप परिक्षण अनुभव आदिको नतिजा हेरेर आवश्यक कामदार (माग भएको संख्या भन्दा केहिगुणा बढि) छनौट गरिनेछ ।
 • कामदार पठाउने देशको सरकारले रोजगार सूचि तयार गरेर पठाएपछि कोरिया मानव श्रोत विकास केन्द्रले निर्धारण गर्नेछ ।
 • 4.प्रवासी मजदुरको छनौट र रोजगार अनुमति वितरण (रोजगार दाता र श्रम मन्त्रालय )
 • स्वदेशी मजदुरलाई रोजगारीको अवसर तथा संरक्षण गर्नका लागि रोजगार दाताले रोजगार समन्वय केन्द्रबाट स्वदेशी कामदारलाई रोजगार दिलाउनका निम्ति ३ दिन देखि ७ दिन सम्म समय दिएर सो अवधि सम्ममा पनि स्वदेशी कामदार नपाएमा रोजगार अनुमतिका लागि आवेदन गर्न सक्ने व्यावस्था गरिएकोछ ।
 • रोजगार समन्वय केन्द्रले रोजगार सूचिबाट सो स्थानमा रोजगारकालागि योग्य प्रवासी मजदुर तेव्बर संख्यामा पठाइने व्यावस्था छ ।
 • रोजगार दाताले माथि उल्लेखित कामदार मध्येबाट आफुलाई सुहाउंदो कामदारको छनौट गरि सो कामदारको रोजगार अनुमति लिने व्यावस्थाछ ।
 • 5.श्रम सम्झौता सम्पन्न (रोजगार दाता र प्रवासी मजदुर )
 • रोजगार दाताले छनौट गरेका प्रवासी मजदुरलाई रोजगार सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सम्झौता सम्पन्न गर्ने (पारीश्रमिक, काम गर्ने समय, विदा, काम गर्ने ठाउं, श्रमको अवस्था र कामगर्ने अवधि)
 • 6.भिषा कन्फरमेसन क्रम लिने (रोजगार दाता र कानून मन्त्रालय )
 • रोजगार दाताले रोजगार अनुमति पत्र, रोजगार सम्झौता पत्र आदि समावेस गरेर कानून मन्त्रालयबाट भिषा कन्फरमेशन नम्वर लिनेछन ।
 • 7.प्रवासी मजदुरको प्रवेश (रोजगार दाता र प्रवासी मजदुर )
 • रोजगार दाताले प्रवासी मजदुरलाई भिषा कन्फरमेसन नम्वर पठाउने, प्रवासी मजदुरले भने सम्वन्धित मूलुकमा रहेको दुतावासबाट भिषा लिई प्रस्थान गर्ने ।
 • कोरियामा प्रवेस गरेका प्रवासी मजदुरले (२० घण्टा भन्दा बढि) अभिमुखिकरण तालिम लिएको हुनुपर्ने छ ।
 • 8.प्रवासी मजदुरको रोजगार व्यावस्थापन (श्रम मन्त्रालय) र प्रवासी मजदुरको कोरिया बसाइ् व्यावस्थापन (कानून मन्त्रालय)
 • प्रवासी मजदुरले काम गरेको कम्पनी निरिक्षण गर्ने (श्रम मन्त्रालय)
 • प्रवासी मजदुरले आवश्यक परामर्श, निशुल्क शिक्षा दिलाउने (श्रम मन्त्रालय, मानव श्रोत संसाधन विभाग, सम्वन्धित कार्यक्षेत्रका संस्थां)
 • कम्पनि बिदा, बन्द, पारीश्रमिक नपाउंदा आदि विषेश परिस्थितिमा रोजगार स्थान परिवर्तन स्विकृति गर्ने (श्रम मन्त्रालय)
 • अध्यागमन सम्वन्धमा कानून मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले समन्वय गरेर कडाईका साथ व्यावस्थापन गरिने छ ।

Important Links