रोजगार अनुमति प्रणालीको परिचय

स्वदेशी मजदुरको अभाव भएका कम्पनीमा कामदारको आवश्यकता अनुसार बैधानिक रुपमा प्रवासी मजदुरलाई रोजगारी दिलाउने प्रणाली हो ।

  • प्रवासी मजदुर सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारी निकायले मात्र जिम्मा लिनेछन
  • आन्तरिक श्रम बजारको संरक्षण गर्दै प्रवासी मजदुरलाई अवसर
  • कोरियाको आर्थिक अवस्थाको पहिचान तथा आन्तरिक श्रमबजारको मूल्याङकन गरेर प्रत्येक वर्ष प्रवासी मजदुर लिने संख्याको निर्धारण गरिन्छ । ३०० जना भन्दा थोरै कामदार भएका साना तथा मझौला उद्योग तथा कृषि क्षेत्र, मत्स्यपालन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र आदिमा कामदारको संख्या अपुग भएका ठाउंमा प्रवासी मजदुरलाई रोजगार गर्न पाउने अनुमति दिइएको छ ।
  • घुषपैठ रोक्न तथा प्रवासी मजदुर छनौट प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न
  • नेपाल र कोरियो सरकार वीच संझौता भएर सरकारी निकायलेनै (रोजगार समन्वय केन्द्र, मानव श्रोत संसाधान केन्द्र)प्रवासी मजदुरको छनौटको जिम्मा लिनेछ ।
  • रोजगार दाताको माग अनुसार कामदारको छनौट गर्न सकिनेछ ।
  • क्षमताको अवस्था, कोरियन भाषा सम्वन्धि ज्ञानको आधारमा आवश्यक कामदारको छनौट गर्न सकिनेछ ।
  • प्रवासी मजदुरको साधारण अधिकारको संरक्षण
  • श्रमऐन, न्युनतम पारिश्रमीक ऐन, कम्पनी शुरक्षा ऐन आदिमा स्वदेशी कामदार सरह समान हैसियत प्रदान गरिएको छ ।

Important Links