रोजगार सम्झौता पत्र

  रोजगार सम्झौता पत्र
 • रोजगार दाता र कामदार विचमा रोजगार सम्झौता सम्पन्न भएको पत्र मान्य हुनेछ ।
 • रोजगार सम्झौता विषय
 • रोजगार सम्झौता अवधि
 • रोजगार गर्ने स्थान, रोजगार गर्ने क्षेत्र सम्वन्धि विवरण
 • रोजगार गर्ने समय, आराम गर्ने समय, विदा सम्वन्धि विवरण
 • पारीश्रमिक सम्वन्धी, पारीश्रमिक दिने मिति, तरिका सम्वन्धि विवरण
 • यस बाहेक प्रवासी मजदुर संग समन्वय गरेर निर्धारण गर्न श्रम क्षेत्र आदिको विवरण
 • तयारी अवधिको रुपमा बढिमा ३ महिना सम्म गर्न सकिनेछ । यो समय कामदारले कोरियामा काम शुरु गरेको दिन बाट गणना गरिने छ । यस अवधिमा न्युनतम पारीश्रमीकको १०५ घटाएर पारीश्रमिक दिन सक्ने व्यावस्था गरिएको छ ।
 • रोजगार सम्झौताको शुरुवात कामदार कोरियामा प्रवेश गरेको दिनबाट शुरु हुनेछ ।

 • रोजगार सम्झौता गर्ने तरिका
 • गणतन्त्र कोरियाको रोजगार दाताले छनौट गरेका प्रवासी मजदुरको बारेमा एच. आर. डि. कोरियाबाट रोजगार सम्झौता सम्वन्धित मुलुकको ईपिएस कार्यालयमा पठाइने छ ।
 • सम्वन्धित मुलुकको ईपिएस कार्यालयले सम्वन्धित कामदारलाई रोजगार सम्झौता सम्वन्धमा जानकारी गराई सम्झौता गरे नगरेको बारेमा एच. आर. डि कोरियामा जानकारी गराउने ।

 • रोजगार सम्झौता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
 • रोजगार सम्झौता पश्चात प्रवासी मजदुरको कारणले रोजगार सम्झौता बदर भएमा उक्त कामदारले १ वर्ष सम्मका लागि रोजगार आबेदन गर्नबाट बन्चित गरिनेछ ।
 • रोजगार सम्झौतामा सहमत नभै रोजगार सम्झौता गर्न नचाहेमा १ पटकको लागि मात्र सो अवसर दिने तर २ पटक भन्दा बढि रोजगार सम्झौता गर्न सहमत नभएमा १ वर्ष सम्मका लागि रोजगार आबेदन गर्नबाट बन्चित गरिनेछ ।

 

Important Links