रोजगार आवेदन

 

 • रोजगारका लागि आवेदकको योग्यता
  • १८ वर्ष पुरा गरि ४० बर्ष ननाघेको व्यक्ति
  • कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेका व्यक्ति
  • गणतन्त्र कोरिया सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भएको व्यक्ति
  • अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको व्यक्ति
  • विगतमा गणतन्त्र कोरियाबाट बर्हिगमन नभएको व्यक्ति* रोजगार आवेदकले आवदन दिनु भन्दा अगावै पासपोर्ट बनाएको हुनुपर्छ
 • रोजगार आवेदन प्रक्रिया
  • गणतन्त्र कोरिया सरकारले निर्धारण गरेको आवेदन फाराम भरेर सम्वन्धित निकायमा पेश गर्ने
 • रोजगार आवेदनगर्ने अवधि
  • कोरियन भाषा परीक्षा पासगरेको प्रमाण पत्रको बहाल अवधि (२वर्ष) भित्र सम्वन्धित मुलुकको तोकिएको निकायमा आवश्यक कागजात सहित पेश गर्ने
  • कोरियन भाषा परीक्षा पासगरेको प्रमाण पत्रको म्याद (२वर्ष) नाघेको खण्डमा पूनः कोरीयन भाषा परीक्षामा सामेलभई सो परीक्षा पास गर्नु पर्ने छ
  • रोजगार आवेदन बहाल रहने अवधि : प्रमाणित गरेको मितिले १ वर्ष सम्म हुनेछ। तर कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा बहाल अवधि भित्र आवेदन दर्ता गरि रोजगारीको अवसर प्राप्त नभएर १ वर्षको बहाल अवधि समाप्त भएपनि पूनः रोजगार आवेदन गर्न सकिनेछ ।
 • ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
  • आवेद रोजगार अनुमति प्रणाली भनेको रोजगार दाताले कामदार सूचिबाट आवश्यक कामदार छनौट गर्ने प्रक्रिया भएकोले रोष्टरमा रहंदैमा १००% रोजगारको ग्यारेण्टी भने हुने छैन ।

 

Important Links