अभिमुखिकरण तालिम

 • अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने व्यक्ति
 • गणतन्त्र कोरियाका रोजगारदाता संग रोजगार सम्झौता सम्पन्न गरेका व्यक्ति
 • अभिमुखिकरण तालिमको अवधि
 • तयारी अवस्था नतोकिएका कामदारका सम्वन्धमा भने ४५ घण्टा तालिम लिनुपर्ने छ
 • अभिमुखिकरण तालिम विषय
 • कोरियन भाषा
 • कोरियको संस्कृतिको परिचय
 • कोरियको रोजगार अनुमति प्रणालीको परिचय
 • कम्पनि शुरक्षा तथा साधारण शिक्षा
 • कार्य स्थान सम्वन्धि शिक्षा
 • अभिमुखिकरण तालिम केन्द्र
 • कामदार पठाउने देशले सरकारी बजेटमा संचालन गरिएको, सरकारी निकायको संरक्षणमा रहेको सरकारी प्रशीक्षण केन्द्रमा संचालन गरिनेछ
 • कामदार पठाउने देशले तोकेको प्रशीक्षण केन्द्र र गणतन्त्र कोरिया श्रम मन्त्रालयलाई मान्य हुने प्रशिक्षण संस्था हुनु पर्ने छ

Important Links