रोजगार अनुमती प्राप्त कार्यक्षेत्र

कोरीयामा नेपाली कामदारहरुका लागी दुई वटा क्षेत्रमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत ३०० जना भन्दा कम कामदार रहेका साना तथा मझौला उत्पादन मुलक कम्पनीहरु (Manufacturing) र कृषि र पशुपालन (Agriculture & livestock ) क्षेत्र संग सम्बन्धीत कम्पनीहरु रहेका छन ।

Important Links