कृषि र पशु व्यावसाय कार्य क्षैत्र

 • परिभाषाः
  • अन्न वाली उत्पादन गर्नु र पशु र कृषिजन्य व्यावसायलाई व्यावसायिक रुपमा पर््रवर्द्धन गर्ने प्रकृया नै कृषि व्यावसाय हो। जस्मा कृषि शिक्षा र तालिम प्राप्त कृषकहरुबाट कृषिमा विकास गरिन्छ ।
 • पेशगत विवरणः
  • विदेशी कामदारहरुलाई सामान्य कार्य जस्तै कृषि उत्पादन जस्ता कार्यमा लगाईन्छ ।
   • अन्न उत्पादनः बगैचा, च्याउ, फलफूल उत्पादन, सागपात, विउ उत्पादन आदि जस्ता कार्यहरु ।
   • पशु व्यवसायः गाई वाच्छा सुंगुर, घोडा , कुखुरा आदि स्याहार जस्ता कार्यमा लगाईन्छ ।
   • कृषि सेवाः कृषि उत्पादन छान्नु , सुकाउनु अथवा सम्बन्धीत सुविधाको कार्यहरु
 • कार्य समयः
  • कृषि क्षेत्रको कार्यसमय उत्पादनमूलक क्षेत्रको भन्दा पृथक हुन्छ । त्यसैले सो सम्बन्धमा श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सम्झौता पत्र राम्ररी अध्ययन गर्नु होला ।
   • कार्य समय ः ९.०० - १८.०० -एक घण्टा छुट्टीको समय)
   • अपवाद ः कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक कम्पनीको कार्य समय भने फरक फरक हुने गर्दछ ।
 • पारिश्रमिकः
  • न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम ऐन अनुसार हुनेछ । तर, अतिरिक्त समय, रातको काम र विदाको दिनमा गर्ने कामको भुक्तानी भने कम्पनीसंग सम्झौता गरे वमोजिम निर्धारण हुनेछ ।
 • अन्यः
  • कृषि क्षेत्रका धेरै जसो कम्पनीहरुको खाना र बस्ने व्यवस्था निशुल्क गर्दछन् । तर, प्रत्येक कम्पनीको कार्य अवस्था भने फरक फरक हुने गर्दछ, त्यसैले श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सम्झौता पत्र राम्ररी अध्ययन गर्नु होला ।

Important Links