रोजगारीमा रहंदा सहयोग

रोजगारीमा रहंदा सहयोग व्यावसाय भनेको ?
प्रवासी मजदुरले गणतन्त्र कोरियामा रहंदाको अवधिभर शुरक्षित साथ रोजगार गर्ने अवसर प्राप्त गरुन भन्ने मनसायले प्रवासी मजदुर र रोजगार दातालाई विभिन्त्र सुझाव सल्लाह र सहयोग गरिने छ ।

 • सहयोग क्षेत्र
  • रोजगार सम्वन्धमा रोजगार दाता र मजदुर विचको कठिनाई हल गर्न सहयोग गर्ने ।

 • सहयोग सम्वन्धमा
  • रोजगार स्थानको कठिनाई र समस्या मिलाउने ः रोजगार स्थानमा उत्पन्न भएको समस्या समाधानका लागि समन्वयकर्ताको माध्याम बाट हल गर्ने
  • दैनिक जिवनि र ऐन सम्वन्धि परामर्श स् प्रवासी मजदुरले कोरियामा रहंदाको अवधि सम्म उत्पन्न हुने पारिवारी समस्या, कोरियाको बसोबासमा समस्या, भाषाको समस्या, कुटपिट, अमानविय व्यावहार र अपरा धक गतिविधिका सम्वन्धमा कानुनी परामर्श उपलव्ध गराई सहयोग गरिनेछ
  • अफिसियल सल्लाह स् स्थानका रोजगार अनुमति प्रणाली सम्वन्धि ऐन कानुनको जानकारी तथा आवश्यक सहयोग
  • स्वदेश फिर्ती सहयोग स् कोरियाको बसाई सकेर स्वदेश फिर्ता हुने कामदार लाई विदा मिलाउने, छोटो समयका लागि स्वदेश फर्कनेको हदमा व्यावस्था मिलाउने
  • दुर्घटना पर्दा सहयोग स् स्कम्पनिमा दुर्घटना भई चोटपटक लाग्ने, मृत्यु सम्वन्धमा कारण पत्तालगाएर सो सम्वन्धमा सक्दो सहयोग गर्ने
  • रोजगार स्थान भित्र बाहिर दोभाषेको आवश्यकता परेमा भेटगरेर तथा फोनको माध्याम बाट समस्या हल गर्न सहयोग गरिने छ

 • आवेदन गर्ने तरिका
  • सम्वन्धित कार्यालयको सम्पर्क नम्वरमा सम्पर्क गर्ने अथवा भ्रमण गर्ने

 • कार्यविधिका किसिम  1. Apply for service
  2. Counseling and fact investigation
  3. Conciliation.mediation
  4. Report to competent body
  5. Conclusion
 • शूल्क : छैन

Important Links