स्वदेश फिर्ती सहयोग

स्वदेश फिर्ती सहयोग व्यावसायको परिचय
एच. आर.डि कोरियाले कोरियाको बसाई सकिने प्रवासी मजदुरलाई सफल रुपमा स्वदेश फिर्ता गराउने र स्वदेश फर्किए पश्चात पनि शुरक्षित रुपमा बसोबास गर्न सहयोग गर्नेछ ।

Happy Return Program

 

स्वदेश फर्कनु पूर्व स्वदेश फर्के पश्चात
  • सफल स्वदेश फिर्तीको लागि छलफल कार्यक्रम
  • स्वदेश फर्कने हरुलाई सिपमुलक तालिम र शिक्षा दिलाउन व्यावस्था मिलाउने
  • स्वदेश फिर्ताहुने हरुलाई रोजगार सम्वधमा सहयोग गर्ने (Return Job site : http://eps.hrdkorea.or.kr)
  • विमा रकम हक दाविका बारेमा जानकारी दिने (स्वदेश फिर्ती विमा, स्वदेश फिर्ती खर्च विमा)
  • स्वदेश फर्केकालाई रोजगारका लागि सहयोग गर्ने
  • रोजगार दाता र कामदारलाई भेट गराउने
  • स्वदेश फिर्ता भएकाहरुको कम्युनिटि संचालन गर्ने
  • स्वदेश भेटघाट कार्यक्रम, इन्टरनेट क्याफे संचालन, कोरियाको समाचार आदान प्रदान गर्ने रोजगार अनुमति प्रणालीमा प्रशिक्षकको व्यावस्था गर्ने

 

Important Links