रोजगार विमा

रोजगार अनुमति प्रणालीका ४ किसिमका विमा दर्ता र हकदावी सम्वन्धि जानकारी

 • रोजगार अनुमति प्रणालीका ४ किसिमका विमा भन्नाले?

  रोजगारदाता र प्रवासी मजदुर विचमा प्रवासी मजदुरलाई रोजगारी दिलाउने नियमानुसार अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने ४ किसिमका विमाहरु जस्तैः कार्य अवधि समाप्ती (पेन्सन) विमा, ग्यारेन्टी विमा, स्वदेश फिर्ति खर्च विमा र दुर्घटना विमा भन्ने बुझिन्छ ।

रोजगार अनुमति प्रणालीका ४ किसिमका विमा र सो सम्वन्धी विवरण :

रोजगारदाताले दर्ता गर्नु पर्ने :

विवरण कार्य अवधि समाप्ती (पेन्सन) विमा ग्यारेन्टी विमा
लागु गर्ने उद्देश्य घरेलु तथा मझौला उद्योगबाट वितरण गरिने केहि भन्त्ता उपलव्द गराईन्छ । नपाएको पारीश्रमिक दिलाउने ।
विमा गर्ने व्यक्ति रोजगार दाता ९% काम गर्ने कामदारको संख्या ५ जना भन्दा कम भएको कम्पनी बाहेक) रोजगार दाता
विमा दर्ता नगर्ने कामदार (कामदार भागेमा, १ वर्ष भन्दा कम समय काम गरेमा रोजगार दातालाई उपलव्ध गराईने) कामदार
विमा रकम भुक्तानी रोजगार अनुमतिमा उल्लेखित माशिक पारीश्रमिकको ८.३% हरेक महिना भुक्तानी गर्ने । १ जनाले १ वर्षमा १ पटक १६,००० ओन भुक्तानी गर्ने
विमा दर्ता अवधि रोजगार सम्झौता लागुहुने मितिले १५ दिन भित्र रोजगार सम्झौता लागुहुने मितिले १५ दिन भित्र
ग्यारेण्टी गरिने विषयर विमा भुक्तानी गर्ने कारण लगातार रकम जम्मा गरेको कम्पनीमा स्थान परिवर्तन नगरिकन १ वर्ष भन्दा बढि काम गरेका प्रबासी मजदुरहरु स्वदेश फिर्ता अथवा कम्पनि परिवर्तन गर्दा भुक्तान गरिने । पारीश्रमिक भुक्तानी नपाएमा बढिमा २,०००,००० ओन
विमा भुक्तानी लिने तरिका
 • कामगर्ने स्थान परिवर्तन नगरिकन १ वर्ष भन्दा बढि काम गरेका प्रबासी मजदुरले स्वदेश फिर्ता अथवा कम्पनि परिवर्तन गर्दा माग गर्ने)
  • विमा रकम माग फाराम
  • आफ्नो नाममा रहेको वैंक खाताको प्रतिलिपि
  • पासपोर्ट अथवा प्रबासी मजदुर कार्डको प्रतिलिपि २
 • कामदार काम छोडेर भागेमा अथवा कामदारले १ वर्ष भन्दा कम समय काम गरेमा रोजगार दातालाई भुक्तानि गरिने छ ।

श्रम मन्त्रालयका मजदुर निरिक्षकले तलब भुक्तानि नपाएको प्रमाणित गरे पश्चात

 • विमा रकम माग फाराम
 • तलब भुक्तानि नपाएको प्रमाणित कागजात
 • तलब भुक्तानि नपाएका बिस्त्रित शिर्षक
 • वैंक खाताको प्रतिलिपि

 

विमा नगराएकाहरुलाई प्रवासी मजदुरलाई रोजगारी सम्वन्धी नियम नं १३.को कार्यान्वयन सम्वन्धी नियम २१. अनुसार ५,०००,०००ओन भन्दा तलको सजायां प्रवासी मजदुरलाई रोजगारी सम्वन्धी नियम नं २३.को कार्यान्वयन सम्वन्धी नियम नं २७.अनुसार ५,०००,०००ओन भन्दा तलको सजायांकामदारले दर्ता गर्नु पर्ने :

विवरण स्वदेश फिर्ति खर्च विमा दुर्घटना विमा
लागु गर्ने उद्देश्य बसाई सकेर स्वदेश फिर्ता हुंदा लाग्ने खर्च काम गर्दा हुनसक्ने चोटपटक र रोग व्याधि आदि सम्वन्धमा लाग्ने खर्च
विमा गर्ने व्यक्ति कामदार कामदार
विमा दर्ता नगर्ने कामदार कामदार
विमा रकम भुक्तानी ४००,००० देखी ६००,००० ओन देशअनुसार फरकरकेहिरकम भुक्तानी लिङ्ग, उमेर र कोरियामा बसोबास अवधिको मूल्याङकन गरिने, व्यक्ति अनुसार फरक रकेहिरकम भुक्तानी
विमा दर्ता अवधि कामदारले काम शुरु गरेको मितिले ८० दिन भित्र कामदारले काम शुरु गरेको मितिले १५ दिन भित्र
विमा गरिने क्षेत्र र विमा भुक्तानी गर्ने कारण प्रवासी मजदुरले कोरिया आगमन पश्चात तत्काल भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम, छोटो समयका लागि कोरिया प्रवेश गर्ने व्यक्तिका हकमा भने यो लागुहुने छैन । कम्पनीमा काम गर्दा मृत्यु भएमा, अपाङ्ग भएमा मृत्यु भएमा : बढिमा ३०,०००,००० ओन रोग लागेमा : बढिमा १५,०००,००० ओन
विमा भुक्तानी लिने तरिका श्रम मन्त्रालय रोजगार समन्वय केन्द्रबाट स्वदेश फिर्ता मिति निर्धारण गरि प्रमाणित कागजात लिए पश्चात
 • विमा रकम माग फाराम
 • आफ्नो नाममा रहेको वैंक खाताको प्रतिलिपि
 • पासपोर्ट अथवा प्रबासी मजदुर कार्डको प्रतिलिपि
पेश गर्ने ।
विमा रकम माग फाराम
 • दुर्घटना भएमा :सोको बारेमा प्रमाणित प्रतिलिपि
 • मृत्युभएमा :मृत्यु दर्ता प्रमाण
 • मृतकका परिवारको विवरण, मृत्यु भएमा
 • मृतकका परिवारको विवरण (सम्वन्धित मुलुकको राजदुतावासबाट प्रमाणित)
 • सम्वन्धित व्यक्तिलाई अनुमति पत्र, मृत्यु भएमा
 • पासपोर्ट अथवा प्रबासी मजदुर कार्डको प्र ितलिपि
 • वैंक खाताको प्रतिलिपि पेश गर्ने ।
विमा नगराएकाहरुलाई प्रवासी मजदुरलाई रोजगारी सम्वन्धी नियम नं २३को कार्यान्वयन सम्वन्धी नियम नं २८ अनुसार ५,०००,००० ओन भन्दा तलको सजायां प्रवासी मजदुरलाई रोजगारी सम्वन्धी नियम नं २३को कार्यान्वयन सम्वन्धी नियम नं २८ अनुसार ५,०००,००० ओन भन्दा तलको सजायां

Important Links