रोजगार प्रक्रिया : कोरियन भाषा परीक्षा

 • कोरियन भाषा परीक्षाको लागि योग्यता
 • १८ वर्ष पुरा गरि ३९ बर्ष ननाघेको व्यक्ति ।
 • अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको व्यक्ति ।
 • विगतमा गणतन्त्र कोरियाबाट बर्हिगमन नभएको व्यक्ति ।
 • आफ्नो देशबाट विदेश जान रोक नलगाइएको व्यक्ति ।
 • दुई देशले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुग्ने व्यक्ति ।
 • कोरियन भाषा परीक्षा संचालन
 • हरेक देशको बांकि रहेका कामदार सूचि बहाल संख्या र कामदारले रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्थालाई हेरेर परीक्षा संचालन गरिने छ ।
 • अग्रिम सूचना मार्फत परीक्षा लिने सम्वन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराईने छ ।
 • कोरियन भाषा परीक्षाको प्रश्न
 • सुनाई २५ प्रश्न
 • पढाई २५ प्रश्न
 • जम्मा ५० प्रश्न ( परीक्षा समय जम्मा ७० मिनेट)
 • कोरियन भाषा परीक्षा सार्वजनिक प्रश्न पूस्तक : डाउनलोडको लागि (http://eps.hrdkorea.or.kr)
 • कोरियन भाषा परीक्षा नतिजा प्रकाशन गर्ने तरिका
 • परीक्षा लिए पश्चात तोकिएको मितिमा वेबपेज मार्फत प्रकाशित गरिने छ । (वेबपेज ठेगाना : http://eps.hrdkorea.or.kr र http://epsklt.hrdkorea.or.kr)
 • वेबपेज सम्वन्धित देशको सम्वन्धित निकायको सूचनापेटीमा राखिने छ ।
 • पास गर्ने अंक : ८० नम्वर भन्दा माथि (२०० पूडाङ्क) धेरै मार्क ल्याउने संख्याको आधारमा उक्त देशमा पास गर्ने संख्या निर्धारण गरिने छ ।

  भाषा पास बहाल अवधि : भाषा नतिजा प्रकाशन गरेको मितिले २ वर्ष हुनेछ ।

 • अन्य जानकारी :
 • कोरियन भाषा परीक्षामा पास हुनु भनेको रोजगार आवेदन भर्नलाई योग्य मानिनेछ तर गणतन्त्र कोरियामा रोजगारीको ग्यारेण्टी भने हुने छैन् ।

Important Links